Dalarnas museum är mitt uppe i en gigantisk flytt av sina museiföremål. Under tre års tid ska flyttlassen rulla fram och tillbaka till det nya magasinet vid Tallen-området i Falun.