Det är glesare än vanligt i Östersunds centrum. De som är här och handlar verkar medvetna om vikten av att hålla avstånd.