Riksdagens kulturutskott ställer sig positiva till regeringens förslag om den nya radio- och tv-skatten – men går inte på med att förlänga sändningstillståndet. – Jag tror att det är viktigt med långa sändningstillståndsperioder av oberoende skäl, säger Hanna Stjärne, vd för SVT.