Länets kustbor varnas nu dels för kulingvindar och dels för att vattenståndet väntas bli 70-80 centimeter över det normala.