Det händer en hel del på Lunds kultur- och nöjesfront.