Aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall får respit en månad till.