Kroppsvisitering och radiovågsdetektorer kan bli aktuellt för att stoppa fusk på högskoleprovet. Under hösten har landets universitet och högskolor fått säga vad de tycker om att införa kontroller vid högskoleprovet.