Resterna av en kropp har hittats efter en villabrand i Dikanäs i Vilhemlina kommun.