Inflationstider gör att fler kan råka illa ut • ”Våga öppna posten”.