Under vapenamnestins två första veckor har 376 vapen lämnats in i polisregion Syd – varav två automatvapen i Skåne. 53 av vapnen är inlämnade i Kronobergs län.