Nio av tio tillfrågade fiskbutiker i Skåne säljer ål inför jul, det visar Världsnaturfondens nya undersökning. Däremot serverar knappt någon av de tillfrågade krogarna ål på julbordet. Grand Hotel i Lund har inte serverat ål sedan den blev rödlistad.