Lite sömn, alldeles för mycket jobb och stora utmaningar att hitta personal. Sommarens högtryck var tuff och framtiden är oviss. – Man har fått förlita sig mycket på turen, säger krögaren Roger Hjelm på Katrinelund gästgiveri och sjökrog.