Alkoholförbudet träder i kraft i dag – stopp för försäljning efter klockan 22.