Två personbilar har krockat i södergående körfält.