Vid 15-30-tiden var det mycket stor påverkan på trafiken på E20 i höjd med Läggesta.