En lastbil och en personbil har krockat på E6 vid Kallebäcksmotet i Göteborg. Räddningstjänsten har tills vidare stängt av vägen helt i södergående riktning.