Rapporten som kom fram till att 500 liv kunde sparas på att centralisera den högspecialiserade vården har fått kritik för bristande vetenskaplighet.