Under den internationella Förintelsekonferensen i Malmö är det många som uttrycker tacksamhet över den svenska regeringens initiativ.Men alla är inte nöjda. Både utanför avspärrningarna och inne på konferensen ljuder kritik om att romer gång på gång hamnar i skymundan när Förintelsen kommer på tal.– Det är inte rätt att man inte pratar lika mycket om antiziganismen som ständigt pågår,...