Vi har inte granskat effekten av själva regel­ändringen med övervägande skäl, utan effekten av Försäkrings­kassans tillämpning av undantaget. Det har vi varit tydliga med, skriver företrädare för Riksrevisionen i en replik.