LSS-utredningen har havererat. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet på personlig assistans, varnar företrädare för funktionshinderrörelsen.