Problemen inom färdtjänsten i Malmö stad hopar sig alltmer.Politikerna står låsta inför svårigheterna – och menar att ansvaret till stor del ligger i den ekonomiska konkurrensen.– Det här kan inte fortsätta, säger Susanne Öhrling, sakkunnig inom äldreomsorg vid PRO.