Uttalade sig i Trelleborgs kommunfullmäktige om våld mot kvinnor.