Forskare tvivlar på FHM:s slutsats att lärare inte löper större risk än andra yrkesgrupper att smittas.