Barn med funktionshinder och deras familjer riskerar att bli beroende av kommunens kompetens, vilja och budgetläge. Det anser Kristina Axén Olin (M), som är oroad över LSS-utredningens förslag. – För en mindre kommun kan det bli extremt svårt, säger hon.