”Gör om och gör rätt”, så avslutar M Sveriges lokalklubb i Sundsvall sitt svar till Trafikverket. I skrivelsen föreslår organisationen mittseparering för att minska dödsolyckorna på E14.