I Köping uppmanar kommunen invånarna att tycka till om hur Kristinelunds sportfält ska utvecklas. Visionen är att det ska bli en så kallad folkhälsopark, som Köpingsbor i alla åldrar vill besöka.