Omvärldsbevakning är ett stort och viktigt begrepp.