Sverige och Finlands gemensamma Natoresa fortsätter, säger han i Helsingfors.