”Jag vill mana alla i Sverige att inse allvaret i det här på riktigt.”