Att SD uteslöts från gängsamtalen avgörande faktor för M-ledaren att inleda samarbete.