Regeringen satsar på att utbilda lärare i kampen mot antisemitism