Krisstödet till lantbrukarna skapar snedvriden konkurrens. Det anser organisationen Grisföretagarna i Halland som nu riktar kritik mot hur stödpengarna fördelas. Eftersom det finns ett maxbelopp för stödet blir det inte rättvist då bönder med stora djurbesättningar får en mindre peng per djur, menar organisationen.