Direkt efter den svåra dödsolyckan på E45:an, där två unga kvinnor och en medelålders man förolyckades, sattes krisinsatser igång i Torsby och Sunne. Johan Bonander, kyrkoherde i Fryksände pastorat, är nöjd med hur arbetet i Posomgruppen har fungerat. – Vi är ett bra team som arbetar tillsammans, säger han.