Veterinärer på Öland har svårt att hitta vikarier och de har nu slagit larm till Jordbruksverket att de inte kommer att klara att ha öppet på jourtid. I nästa vecka håller LRF Sydost ett möte för att diskutera lösningar.