Att en person skulle rymma när de är på permission kan ses som väldigt liten. I alla fall om man ser till antalet permissioner som godkänns, och i de allra flesta fall är rymningarna inte mer dramatiska än att man kommer sent tillbaka, detta menar Jerzy Sarnecki, Professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet. – I just det här fallet har man klantat till det, berättar Jerzy...