Straffskärpningar och ökade resurser till polisen har lett till ett högre tryck inom Kriminalvården. På Sveriges näst största anstalt, Salberga i Sala, är det trångt. Därför vill chefen för kriminalvården på Salberga att resurserna och förutsättningarna ökar för att de ska klara sitt uppdrag.