Kriminalvården har själva identifierat att man brister i att följa det regelverk som gäller för unga som sitter i häkte. Anstalten i Skänninge i Mjölby kommun har 27 häktesplatser. Enligt kriminalvårdschefen gör de sitt bästa för att följa de lagar och regler som gäller för de ungdomar som hamnar hos dem.