Varor som omfattas av EU-sanktioner stoppas från ryska exklaven Kaliningrad.