Lärarnas Riksförbund är positivt till att det prövas olika vägar för att komma tillrätta med lärarbristen.