Smittspridningen av covid-19 är hög i samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg ser ett särskilt samband med arbetspendling i och kring de större städerna.