Hans Wallmark (M): ”Vi måste synliggöra att vi talar om dem.”