Från och med årskiftet ska alla som driver vattenkraftverk i landet genomgå en miljöprövning. I Värmland finns flera vattenkraftverk som är aktuella för en sådan prövning. Nu uppmanas vattenkraftsägarna att anmäla sig och det ger också möjlighet till att söka ersättning från den miljöfond som skapats.