”Det är tufft att vara bussförare i dag– marginalerna är små.”