Från och med oktober måste Region Jämtland Härjedalen införa ett nytt schema som ger anställda inom vårdyrken sin lagstadgade dygnsvila om elva timmar. Hittills har Jämtland Härjedalen med många andra regioner i Sverige haft dispens, så att anställda kunnat ha kortare vila. Det nya kravet på full dygnsvila kräver fler anställda och nu blir det svårt att täcka upp schemat framförallt inom...