Nio personer ska ha mist livet • Jordskalv dagen innan