Vattenkraftverken längs Nyköpingsån ska omprövas under 2023. Just nu undersäker kommunen vilka intressen som finns och försöker väga dessa mot varandra.