Av länets alla gym är bara 15 anslutna till det nationella nätverk som jobbar mot dopning på gymanläggningar runt om i Sverige. Under den här veckan hoppas dock Gävleborgs idrottsförbund på att få fler gym med sig.