Den gamla kraftstationen i Stjärnfors kommer att rivas. Det står klart efter ett möte mellan byggnadens ägare – Fortum och Hagfors kommun. Rivningen har tillfälligt stoppas och kommunen har under tiden undersökt om den gamla kraftstationen vid Stjern vattenkraftverk i Uddeholm har ett kulturhistoriskt skyddsvärde.