Klass 1-varning för delar av landskapet • Stoppad tågtrafik.