Ökad efterfrågan på el ledde till rekordhöga priser och koldioxidutsläpp.